Nieuws 2022

Algemene voorwaarden voor onderaannemers met en zonder personeel WKB Nieuwe Algemene Voorwaarden NHM IJzerman BV – 2023Nieuws 2022:

Wet kwaliteitsborging voor de Bouw (Wkb)
Het zal niemand ontgaan zijn dat met ingang van 1 januari 2024 het in de bedoeling ligt om meer toezicht te hebben in de bouw. 
Bewoners en gebruikers willen kwalitatief goede “gebouwen”. Denk aan goede brandveiligheid en laag energieverbruik. De overheid wil meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de kwaliteitseisen houden. De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen gaat hiervoor zorgen. 

Het nieuwe stelsel geldt in eerste instantie alleen voor bouwwerken in de laagste risicoklassen. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en simpele bedrijfspanden. 

De Wkb gaat stapsgewijs in vanaf 2023. Het is nu zeker dat dit vanaf 1 januari 2024 gaat plaatsvinden. De veranderingen gelden (naar verwachting) t/m 2025 alleen voor eenvoudige bouwwerken, bijvoorbeeld eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden en kleinere bedrijfspanden. Vanaf 2026 volgende andere bouwwerken.  Hierdoor kunnen bouwbedrijven en gemeenten stap voor stap ervaring opdoen met het nieuwe toezicht in de bouw. Met het doel minder gebreken bij nieuwbouw en betere kwaliteit.

Om die reden hebben eigenaar Gerbrand Nieuwenhuis en kantoormedewerkster Liesbeth Roke een “cursus/gebruikersdag” gevolgd bij de leverancier van het calculatieprogramma/projectadministratie om te kijken welke mogelijkheden zij kunnen bieden en eventueel te integreren is binnen dit programma.
Op 30 mei 2023 heeft medewerkster Liesbeth Roke een certificaat behaald voor Wet Kwaliteitsborging omdat zij zich straks naast RI&E helemaal op deze regelwetgeving gaat storten.
Dit betekend dat Bouwbedrijf NHM IJzerman BV ook van haar onderaannemers kan, mag en moet verwachten dat zij zich aan deze regelgeving houden en aan de algemene voorwaarden voor onderaannemers en ZZP-ers.


 

RI&E Risico-inventarisatie & Evaluatie: 

De RI&E is al 25 jaar verplicht, maar veel ondernemers weten dit niet. Bij meer dan 26 medewerkers moet deze RI&E getoetst worden. Bij minder dan 26 medewerkers mag gebruik gemaakt worden van de Branche gerelateerde RI&E.
RI&E moet er voor zorgen dat er minder ziekteverzuim is, het werkplezier bevorderen evenals de productiviteit.

Door ongelukken op het werk of beroepsziekten overlijden jaarlijks 4100 mensen en zitten er tienduizenden mensen ziek thuis.
Werk brengt altijd risico’s met zich mee. In elk bedrijf, groot of klein en ik welke sector ook.

Bouwbedrijf NHM IJzerman BV heeft een RI&E, blijft steeds wijzigen en ook in gesprek met haar personeel.  Dat gebeurt op verschillende manieren. Denk aan de maandelijks terugkerende bijeenkomsten (soort van Toolbox), waarin diverse onderwerpen aan de orde komen, zoals veiligheid, scholing enz.
Elke medewerker/personeelslid ontvangt bij zijn/haar indiensttreding een instructiemap Veiligheid, veiligheidsadviezen voorde bouwnijverheid en het bedrijfsreglement.


Workshop/Toolbox Opbouw Steigers en veiligheid
Elke laatste donderdag van de maand, organiseert Bouwbedrijf NHM IJzerman BV, haar “maandelijkse bijeenkomst”, waarin onderwerpen aan de orde komen van planning, bestellingen, opdrachten, status van de werken, sfeer, collega’s enz. Maar ook de RI&E en de veiligheid. Een “soort Toolbox”.
Donderdag 24 November 2022 hebben we een “toolbox” gehad over hoe bouwen we onze steigers op, met de nadruk op veiligheid. Veiligheid staat voor alles, ook gezien de aandacht voor RI&E.
Ronny Steinbach van RST Trading uit Wolvega, leverancier van deze prachtige steigers, heeft deze middag tekst en uitleg gegeven en een demonstratie, waarvoor onze hartelijke dank.

Scroll naar boven