Het Bouwbedrijf IJzerman meerjaren onderhoudsplan

Het meerjaren onderhoudsplan van Bouwbedrijf IJzerman is een maatwerkplan dat samen met de klant wordt opgesteld om toekomstig onderhoud inzichtelijk te krijgen. Als dit inzichtelijk is kan Bouwbedrijf IJzerman tijdig en gefaseerd het nodige onderhoud verrichten rekening houdend met het budget en de wensen van de klant. Het onderhoudsplan is geschikt voor zowel de particulier, VvE, zakelijke klant of overheidsinstelling.

De voordelen

  • Grip op de onderhoudskosten
  • Inzicht in het te verrichten onderhoud
  • Planmatig en preventief onderhoud is op langere tijd goedkoper
  • U bepaalt wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd
  • Gemak en flexibiliteit

Het stappenplan

  1. Woningscan; bepalen van de huidige staat van de woning
  2. Bepalen onderhoudsonderdelen; samen met de klant bepalen welke onderdelen er opgenomen worden in het onderhoudsplan (inclusief geraamd budget)
  3. Adviesrapportage; na het bepalen van de onderhoudsonderdelen in combinatie met het budget wordt er door Bouwbedrijf IJzerman een adviesrapportage opgesteld
  4. Meerjaren onderhoudsplan opstellen; samen met de klant wordt het onderhoudsplan voor de komende jaren bepaald