CORPORATIES

Bouwbedrijf IJzerman verricht voor woningcorporaties alle voorkomende werkzaamheden, van kleine reparaties tot complete complexgerichte renovaties. Het bedrijf heeft veel ervaring met het werken in bewoonde staat. De medewerkers zijn gewend rekening te houden met de bewoners en weten de overlast tot een minimum te beperken. Bij renovatieprojecten werken we veelal in teamverband samen met de corporatie, architect, constructeur, installateurs en technisch adviseur. De wijze van projectmanagement die Bouwbedrijf IJzerman toepast, komt hier goed van pas. Er wordt vaak voor gekozen om Bouwbedrijf IJzerman rechtstreeks met de bewoners te laten communiceren. Deze korte lijnen garanderen een snelle en duidelijke werkwijze, die in de praktijk prima functioneert.

Woningcorporaties krijgen regelmatig te maken met bouwkundige aanpassingen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Bouwbedrijf IJzerman heeft de nodige ervaring met dergelijke woningaanpassingen op zowel bouwkundig als uitvoerend vlak. Werkzaamheden die voortkomen uit de medische indicatie en bijbehorend advies worden in overleg met de eindgebruiker uitgevoerd, zo kan er een gebruiksvriendelijke maatoplossing worden gecreëerd.